Timi Bahek - Ramesh Sharma & Juna Shirish Magar    Download

 148 views
comments powered by Disqus
Title :: Timi Bahek - Ramesh Sharma & Juna Shirish Magar

Timi Bahek

Singer – Ramesh Sharma & Juna Shirish Magar

Lyrics – Tejen Malla

Music – Shankar Sharma

Artists – Tejendra Malla

Editor – Anup Siwakoti

Camera – Karan Chaisir

Director – Saroj Roshan Bhattarai

Ramesh Sharma       Juna Shirish Magar