Timi Ma Bhanda Sugam Pokharel lyrics    Download

 1,005 views
comments powered by Disqus
Title :: Timi Ma Bhanda Sugam Pokharel lyrics

Artist:  Sugam Pokhrel
Album:  Confuse
 
Lyrics:
 
Timi ma bhanda kosaun tada chhau
Timro maya sangai ma sanga chha
Bhawana ma khelne na gara – 2
 
Timi ma bhanda kosaun tada chhau
Timro maya sangai ma sanga chha
Bhawana ma khelne na gara – 2
 
Timi sanga na hunda sanche ko maya
Sabai saamu lukaun kahan kahan
Aafnai dhadkan lai chhami hera – 2
 
Timi sanga khelda ganse ko bhaka
Eaklai kati gungunau ne hola
Bholi bheta hola na hola – 2
Bhawana ma khelne na gara
Aafnai dhadkan lai chhami hera
Bholi bheta hola na hola
Sugam Pokharel