TIMI TESAI RAMRI - Prakash Katuwal & Binda Pariyar    Download

 294 views
comments powered by Disqus
Title :: TIMI TESAI RAMRI - Prakash Katuwal & Binda Pariyar

Timi Tesai Ramri

Singer – Prakash Katuwal & Binda Pariyar

Lyrics – Binod Dhakal Music – Prakash Katuwal

Artist – Parbati Rai & Shankar BC

Director – Shankar BC

Binda pariyar        Prakash Katuwal