Timle Bish Diyani Hasi Hasi Piyaula By Shuvaramva Digital    Download

 519 views
comments powered by Disqus
Title :: Timle Bish Diyani Hasi Hasi Piyaula By Shuvaramva Digital

Song Title:Timle Bish Diyani Hasi Hasi Piyaula

Vocal:Shambhu Kunwar

Company:Shuvaramva Digital

Actor:Johan Rai Sagun Shahi

Director:Prakash Bhatta

Shuvaramva Digital