Timro Maya by Purnakala BC & Prem BK    Download

 49 views
comments powered by Disqus
Title :: Timro Maya by Purnakala BC & Prem BK

Song: Timro Maya Baddo Raichha
Vocal: Prem BK & Purnakala BC
Music/Lyrics: Prem BK
Arrange: Bishwas Nepal
Models: Narendra Thapa, Krishana Pokhrel
Choregraphy: Pawan Yogi
Cinematography: Hemant Kadel
Edit: Man Bahadur Oli
Purnakala BC       Prem BK