Udayo Pachheuri - Prabin Gharti Magar & Jamuna Rana    Download

 23 views
comments powered by Disqus
Title :: Udayo Pachheuri - Prabin Gharti Magar & Jamuna Rana

Song:- Udayo Pachheuri
Vocal:- Prabin Gharti Magar & Jamuna Rana
Lyrics:- Durga Shahi
Music:- Keshab Ghaha Magar
Director:- Babita Shrestha
Cinematographer:- Bashu Neupane
Editor:- Avinash D.C.
Prabin Gharti Magar       Jamuna Rana